FIGYELEMFELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a fogyasztókat és a vállalkozásokat, hogy 2024. január 1. napjától a békéltetés régiós rendszerben működik.

Heves és Nógrád vármegye a miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület illetékessége alá fog tartozni.

E szerint, 2024. január 1. napjától a békéltető testületi ügyintézés Heves és Nógrád vármegyét illetően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában (3530 Miskolc, Szentpáli. 1.) történik.

Egerben, a Faiskola u. 15. szám alatti és Salgótarjánban, a Mártírok útja 4. szám alatti irodahelyiségekben 2024. január 1. napjától ügyfélfogadás nem történik.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám: (46) 501-091 (új ügyek)    
(46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ügyfelek a békéltető eljárásról tájékoztatást a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon találnak.


A 2024. január 1. napjától életbe lépő változásokról az alábbiakban olvashat bővebb tájékoztatást:


Tájékoztató a békéltető testületek 2024. január 1. napjától érvényesülő,
új eljárási szabályairól


Az elérhetőbb fogyasztóvédelemről szóló 2023. évi XX. tv. számos újítást vezet be 2024. január 1. napjától a fogyasztóvédelem rendszerében. Ennek keretében több ponton módosul a békéltető testületek működésére vonatkozó jogszabály, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ha ez nem vezet eredményre, akkor az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors és költségkímélő érvényesítése érdekében.

Fogyasztónak minősülnek és békéltető testületi eljárást kezdeményezhetnek a természetes személyek, valamint az egyesületek, az alapítványok, az egyházi jogi személyek, a társasházak és a lakásszövetkezetek. Az új szabályok szerint, a békéltető testülethez forduló személyek közül jövő év elejétől kikerülnek a kis- és középvállalkozások, vagyis 2024. január 1. napjától ezen szervezetek nem kezdeményezhetnek békéltető testületi eljárást.

2023. december 31-ig vármegyénként működtek a békéltető testületek, jövő évtől regionális illetékesség lép életbe. Észak-Magyarországon miskolci székhellyel működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület. A testület illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyére, Heves Vármegyére és Nógrád Vármegyére terjed ki.

Ez azt jelenti, hogy ezekben a megyékben élő fogyasztók 2024. január 1. napját követően a Miskolcon működő békéltető testületet kereshetik meg panaszaikkal.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám: (46) 501-091 (új ügyek)    
(46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ügyfelek a békéltető eljárásról tájékoztatást a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon találnak.


Az új kérelem nyomtatvány 2024. január 1-től a www.bokik.hu weblapon a békéltetés menüpont alatt, vagy a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon érhető el.

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján, online formában tartja meg. Ha azonban a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart. A fogyasztó a kérelmében megjelölheti, hogy a régióban melyik megyei jogú városban kívánja a meghallgatását.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A vállalkozás válasziratát köteles megküldeni a békéltető testület részére. A vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

Rendkívül jelentős változás, hogy ha a felek nem tudnak megegyezni az adott ügyben, a békéltető testület akkor is kötelező döntést hozhat, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott, és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye - sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor - nem haladja meg a kétszázezer forintot.

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

Kérelmüket, beadványaikat postai úton vagy elektronikusan küldhetik el az alábbi címre, melyek feldolgozása folyamatosan történik:

 B-A-Z. Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány és tájékoztató a honlapon megtalálható.

 

Dr. Tulipán Péter
B-A-Z. Vármegyei Békéltető Testület elnöke

Új szabályok a békéltető testületek eljárásában

Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el a fogyasztóvédelemről, valamint a kis- és közepes vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2015.évi CXXXVII. törvényt. A törvény módosítása 2015. szeptember 11-én lép hatályba.

A törvénymódosítás meghatározza a békéltető testület fogalmát, mely eddig nem volt törvényi szinten definiálva. E szerint: békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Lényeges újdonságokat tartalmaz a törvénymódosítás a békéltető testületek elé került ügyek intézésben.

A vállalkozás köteles internetes honlapján, az általános szerződési feltételeiben, külön formanyomtatványon, vagy az üzletben jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy el nem intézett panasza ügyében a békéltető testület eljárást kezdeményezheti.

A békéltető testületi eljárásban jelentős változás következett be, a vállalkozás közreműködési kötelezettsége körében.

A törvény kötelezővé teszi a vállalkozás képviselője személyes megjelenését a fogyasztói jogvitát folytató békéltető testület eljárásában. Ez a kötelezettség arra az eljárásra érvényes, amely az adott vállalkozás székhelye, telephelye szerinti megyében lévő békéltető testület előtt folyik. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, mely hatóság bírság kiszabására kötelezett, vagyis nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre. A kis és középvállalkozások esetében 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő büntetésre lehet számítani.

A törvényjavaslat előírja azt is, hogy az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A belföldi online adásvételi szerződések esetében az illetékesség az általános szabályok szerint alakul, vagyis a fogyasztó a lakóhelye szerinti megyében lévő békéltető testület eljárását jogosult kezdeményezni.